ФЕСТИВАЛИ "Славянски Венец"

Международният фестивал-конкурс "Славянски Венец" се провежда от 2000 г. на територията на детски-младежки комплекс "Албатрос", Република България.
В него участват детски, юношески колективи и солови изпълнители от Украйна, Русия, Беларус, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Естония, Молдова, Казахстан и Узбекистан, в номинации: вокал, хореография, инструментален, оригинален и театрален жанрове. Главната цел на Фестивал-конкурса - да създаде за деца и юнощи възможност за творческа комуникация, да се разкрият нови таланти, да им се даде възможност да се запознаят с националната славянска култура и изкуство.

  • Развитие на славянската култура и укрепване на международното сътрудничество.
  • Запознаване с най-добрите творчески колективи, създаване на творчески контакти между колективите, обмяна на професионален опит между страните участващи във фестивала в областта на художественото обучение на децата, юношите и младежите.
  • Създаване на условия за подкрепа и развитие на творчеството на децата и юношите.
  • Привличане на водещи специалисти в областта на културата и видни деятели на културата да сътрудничат с детските и младежките колективи.
  • Подобряване на професионалните умения и квалификации на ръководителите, учителите, творческите колективи и изпълнители.

На фестивала "Славянски Венец" са поканени и деца с ограничени възможности с цел да се стимулира развитието на художественото им творчество като средство за тяхната рехабилитация и социална адаптация.

Децата и младежите не само ще участват активно в самия процес на фестивала "Славянски Венец", но и ще си починат на красивото Черноморското крайбрежие на България.   Гостоприемната Българска земя кани всички на празника на изкуствата.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok