Курорт в България Баня, регион Банско

Баня, регион Банско Времето в Баня

 

Баня, регион Банско заема площ от 1656.38 кв. км в Югозападна България. Столицата на страната София се намира на 150 км в северозападна посока, а вторият по големина град - Пловдив – на 130 км на североизток. Регионът включва четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
Баня, регион Банско има изключително разнообразен релеф. На негова територия попадат части от най-високите планини на Балканския полуостров – Рила и Пирин (с височина над 2500 м), а също така и от Родопите. Тук се намира най-високата котловина в Южна България – Разложката, със средна надморска височина 865 м. В средната част релефът на котловината е почти плосък със слаб наклон на изток към Родопите, а на север е почти хълмист. Оградните високопланински части на Пирин и Рила имат типичен алпийски вид.
Баня е малък, но перспективен регион с потенциал за бързо развитие. Съчетанието на благоприятни природни дадености, квалифицирана работна ръка както във високотехнологични отрасли, така и в трудоемките дейности, традиции в промишлеността и селското стопанство, както и развито партньорство между местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество са само част от силните страни на регион Места. Настъпилите съществени промени в икономиката през последните години, показват, че регионът е мобилизирал ресурсите си за постигане на икономически растеж и преодоляване на затвореността на местната икономика както и интегрирането й в национален и международен мащаб.

Развитието на региона и осъществяването на планираните инвестиции и приоритети се свързва главно с развитието на частния сектор. Местните предприемачи са особено оптимистични по отношение бъдещото развитие на фирмите и икономическите перспективи на региона – две трети от тях планират увеличаване на производството, а 68% имат намерение да инвестират във фирмите си в следващите години. Оптимистично настроени по отношение разширяване на производството си са и земеделските стопани в региона. Очакванията са с развитието на туристическите услуги да нарасне значението на всички свързани с туризма дейности включително селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.


Баня, регион Банско е изключително богат на води. През региона преминава река и множество нейни притоци, които напълно задоволяват нуждите на промишлеността и селското стопанство. Голямото водно разнообразие на региона се обуславя и от подземните реки, карстови пукнатини и порои. Находища на топли минерални извори има в местностите Катарино и Ръждавец край Разлог, а селата Баня и Добринище са балнеоложки курорти с регионално значение. Температурата на някой от изворите достига до 60 С, а дебитът – 70/80 литра в секунда.
В югозападна България са разположени няколко действащи манастира около Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско.


 


 

∽ APARTHOTEL ∽


 

 

Антония Георгиева

Мениджър договори

Светлана Асенова

Мениджър продажби

Николай Димитров

Мениджър продажби

Албина Стефанова

Мениджър продажби

Веселин Димитров

Мениджър транспорт

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok